Random header image... Refresh for more!

Retssager

WCIC's advokater ved retsbygningen

I arbejdet for at sikre kvinders retssikkerhed arbejder WCIC bl.a. med at sikre gratis juridisk rådgivning og fri proces for fattige kvinder uden andre muligheder for at få deres rettigheder anerkendt, samt at yde krisehjælp for voldsramte kvinder.

WCIC modtager voldsramte kvinder, som har brug for juridisk rådgivning. Voldsdefinitionen favner bredt og det kan således dreje sig om såvel fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold.

WCICs sager fordeler sig med to typer sager: civilretsager og straffesager. De civile sager vil typisk være nogle som WCIC tager for kvinder, der henvender sig til centret af egen drift, mens straffesagerne er sager, som WCIC aktivt søger ved at besøge fængsler i området.

Civile retssager:

De fleste civile retssager drejer sig om forhold så som forældremyndighed, børnebidrag og underholdningsbidrag. En civil retssag kan være meget omfattende og langvarig med mange møder for retten og som ofte også opfølgning ved en appeldomstol. Udfordringen i langt de fleste civilsager er, at mange kvinder i Cameroun ikke er officielt gift, men kun traditionelt. Det er alene ved et officielt ægteskab, at kvinden er sikret i henhold til den Camerounske lovgivning, f.eks. har rettigheder i forhold til fælles ejendom mv. I modsætning hertil er det traditionelle ægteskab, hvor kvinden ikke officielt har rettigheder.

Typiske civilretssager for WCIC omhandler:

Børnebidrag og underholdsbidrag

WCIC har haft flere sager, hvor de kæmper for at sikre kvindens mulighed for at opretholde sig selv og børn i ægteskabet eller i forbindelse med en skilsmisse. Læs mere: “Han tog strøm og vand og stoppede med at give os mad.”

Forældremyndighed ved skilsmisse

Traditionelt tilhører børnene mandens familie og bliver ofte frataget moderen og afleveret til et kvindeligt medlem af mandens familie. Mange kvinder må derfor kæmpe for forældremyndigheden ved skilsmisse.

Arverettigheder og arvespørgsmål:

Som kvinde i Cameroun er det et stort problem, når ægtemanden dør, fordi hun ikke automatisk er sikret arveretten. WCICs erfaring viser, at kvinden i flere tilfælde oplever at blive smidt ud af huset af svigerfamilien efter mandens død, i nogle tilfælde sammen med børnene. Herudover er polygami udbredt i Cameroun, hvilket kan skabe arveretslige vanskeligheder for hustru nummer to (tre og fire), hvis ikke de formelt er blevet sikret ved ægteskabets indgåelse. Heller ikke børnene af de sekundære ægteskaber har automatisk nogle arverettigheder.

Straffesager:

Kvinder, der sidder i fængsel i Cameroun, er særdeles udsat og ofte voldsomt forarmede. Forholdene i fængslerne er ringe og dødeligheden høj. En del sidder fængslet for såkaldte fattigdomsforbrydelser, hvor de af nød har begået kriminalitet eksemplvis tyveri. Mange er udvidende om deres basale rettigheder og få har adgang til relevant retshjælp. WCIC har blandt andet oplevet, at mange bliver dømt alene på baggrund af en politirapport, fordi de ikke har haft råd til en forsvarsadvokat. Nogle af de straffesager, WCIC har taget op, har da også bidraget til, at en del af kvinderne efterfølgende helt er blevet frikendt eller har fået en betydelig strafnedsættelse. I et tilfælde opdagede WCIC’s advokater, at en kvinde fortsat var fængslet, selvom hun havde udstedt sin straf.

Straffesagerne kan omfatte:

  • Tyveri
  • Bedrageri
  • Hæleri
  • Illegal indvandring
  • Vold/drab

Læs mere: “Anklaget for barnemord”