Random header image... Refresh for more!

WCIC og arbejdet med kvinders retssikkerhed i Cameroun

WCICs arbejde med kvinders retssikkerhed gennem juridisk rådgivning, repræsentation i retten og oplysningsarbejde.

WCICs arbejde omhandler både juridisk rådgivning og repræsentation i retten, samt mobile retsklinikker, dvs. informationsarbejde om kvinders rettigheder i forskellige lokale kvindeforeninger.

I WCICs arbejde med at sikre retssikkerheden for fattige og voldsramte kvinder skelnes der mellem to grupper af retssager: Civilsager og straffesager.

I forhold til de straffesager som WCIC tager er det vigtigt at understrege at WCICs arbejde ikke handler om hvorvidt kvinden er skyldig eller uskyldig. WCIC tager ikke sager ud fra et moralsk standpunkt om hvad der er rigtigt og forkert. WCIC tager sager for at sikre retssikkerheden. WCIC sørger for at den pågældende kvinde får en retfærdig repræsentation i retten og dermed også en retfærdig strafudmåling i de tilfælde hvor kvinden kendes skyldig i anklagepunktet.

De civilsager som WCIC fører er som oftest for kvinder der henvender sig på centret og beder om juridisk rådgivning og bistand.  Andre af WCICs civilsager begynder med at en kvinde henvender sig under et af WCICs mobile retsklinikker.

I langt de fleste civilsager er kvinden ikke officielt / civilt gift, men kun traditionelt gift. Forskellen på de to er, at kvinden ved et officielt / civilt ægteskab er sikret de rettigheder i henhold til den Camerounske lovgivning. I modsætning hertil er det traditionelle ægteskab hvor kvinden ikke officielt har rettigheder.

Advokaterne sammen med klienter

WCIC’s advokater sammen med klienter