Random header image... Refresh for more!

Om Cameroun

Areal: 475.440 km2

Hovedstad: Yaoundé

Største by: Douala

Officielle sprog: Fransk og Engelsk (+ over 200 etniske sprog)

Regeringsform: Republik

Indbyggertal (2010): 19.599.000, hvoraf 58% bor i byerne (kilde: WHO)
Befolkningstilvækst (2010): 2,2 % (kilde: WHO)
Forventet levetid (2009):  51 år (kilde: WHO)
Børnedødelighed – under 1 år (2010):  84 ud af 1000  (Kilde: WHO)
Børnedødelighed – under 5 år (2010):  93.000 (kilde WHO)

BNP pr indbygger (2010): 2.230 USD (kilde: WHO)


fra Wikipedia, marts 2009 og WHO country statistics 2012

RAWs samarbejdspartner i Cameroun

Levestandard

 • 17,1 % af befolkningen lever for under 1 dollar pr. dag (ekstrem fattigdom), 2001

Kvinders juridiske rettigheder i Cameroun

 • Der hersker to former for lov: den officielle og den traditionelle. Officielt er kvinder sikret rettigheder og muligheder, men de traditionelle love og skikke er meget diskriminerende overfor kvinder, og det er ofte disse love som rent faktisk praktiseres.

 • Loven tillader polygami, men ikke polyandri (en kvinde og flere mænd). I 1991 levede 38,6 % kvinder i polygame forhold.

 • Kvindens anses for mandens ejendom.

 • Manden har fuld kontrol over familiens ejendom og kan skilles fra kvinden ved en traditionel domstol uden at skulle betale bidrag eller begrunde skilsmissen.

 • Ved skilsmisse får manden forældremyndigheden over børn der er over 6 år gamle.

 • En mand kan kun dommes for utroskab hvis det foregår i hjemmet. Kvinden dømmes uafhængig af dette.

 • Det er de traditionelle love der afgør i hvilken grad kvinderne må arve ægtemanden i tilfælde hvor der ikke er testamente. Når manden dør kan enken ofte ikke arve fordi hun er en del af ejendommen. Ofte skal enken gifte sig med en af mandens brødre. hvis hun modsætter sig skal hun betale brudeprisen tilbage og forlade familiens bosted.

 • Officielt må kvinden gerne tage arbejde indenfor en anden profession, men i praksis kan manden modsætte sig, at kvinden arbejder. Han behøver blot at argumentere for at det ikke er i familiens interesse. Med samme argument kan manden også stoppe kvindens handelsaktivitet. Dette medfører at arbejdsgivere ofte skal have mandens tilladelse før kvinden kan ansættes.

Vold mod kvinder i Cameroun

 • Loven forbyder ikke vold mod kvinder begået af hendes mand.

 • Vold begået af kvindens mand udgør ikke en legal grund til skilsmisse

 • Vold mod kvinder er meget udbredt

 • Loven forbyder voldtægt

 • Loven forbyder ikke kvindelig omskæring (praktiseres især i den nordligste del, sydvest og nordøstligste del). Ca. 15 % af den kvindelige befolkning er omskåret.

Kvinder og abort i Cameroun

 • Loven forbyder reklame for abort. straffeloven tillader abort i særlige tilfælde: hvis kvinders liv er i fare eller hvis graviditeten stammer fra voldtægt.

 • En kvinde der har fået foretaget en abort straffes efter straffeloven og kan få fra 15 dage til 1 års fængsel og/eller bøde

 • Dem der har assisteret/foretaget aborten straffes også efter straffeloven med fængsel fra 1-4 år. Dermed udføres mange aborter illegalt i Cameroun.

Litteratur/Internet
Center for Preproductive Rights, Women of the world: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives, Cameroun, 2003
Country reports on Human Rights Practices, Cameroun, 2004
Globalis: Cameroun i statestik www.globalis.dk
International Women’s Health Coalition, www.iwhc.org
Resumé af FN-landerapport for Cameroun,
Udenrigsministeriet: Cameroun landefakta,
Feldman-Savelsberg, Pamela: Plundered kitchens, empty wombs, 1999
Hylland, Tomas Eriksen: Small places, large issues, 2001
Gifford, Paul: African Christianity, 2001
Gordon &Gordon: Understanding Contemporary Africa, 2001
Kengne, Séphora: Career before marriage in Cameroun, The courier n. 183, 2000
Todaro, Michael: Econimic development, 2003, 8. udgave
Udlændingestyrelsen: Rapport fra fact-finding mission til Cameroun, 2001

__________

Statistik – Sammenligner landene Cameroun, Sydafrika, Peru, Danmark