Random header image... Refresh for more!

Fortalervirksomhed

Arbejdet med at sikre gratis rådgivning og fri proces for fattige kvinder har gjort WCIC opmærksom på områder i den camerounske lovgivning, som er kønsdiskriminerende. Det er specielt artiklerne 1421 og 1428 i den civile lovgivning, der giver kvinderne problemer.

WCIC har gennem en årrække søgt at omgå denne artikel ved at henvise til FN’s kvindekonvention CEDAW. Da Cameroun har ratificeret CEDAW, står denne nemlig over camerounsk lovgivning i en camerounsk retssal.

Den modstridende lovgivning skaber dog unødig forvirring og ikke alle i det juridiske system kender til CEDAWs bestemmelser. Det blev derfor skrevet ind i projektet at ændre de to artikler i civillovgivningen, så de følger de internationale konventioner og der er igangsat en ambitiøs strategi på området, der indebærer oplysningsarbejde og etablering af støttenetværk i alle landets 10 provinser, udarbejdelse af lovændringsforslag som senere skal fremsættes i parlamentet og forberedende lobbyarbejde blandt medlemmer af det Camerounske lovgivende parlament.

WCIC’s management med nogle af deres samarbejdspartnere vedr. ændring af Civil Code artikel 1421 & 1428