Random header image... Refresh for more!

Projekt i PERU – CEPROMUP

Et antivoldeligt kvarterløft i Limas slum, Peru – projekt i RAW fra 2008-2010

Baggrund for RAWs deltagelse

I Peru er der, igennem de sidste 10 år, kommet øget fokus på problemerne omkring vold mod kvinder og i familien generelt. Som så mange andre steder, er det dog en stor udfordring at få fokusset spredt til de personer, der har brug for hjælpen. Det skønnes, at op mod 50 % af kvinderne i indsatsområdet, Oasis de Villa, udsættes for partnervold. Der er samtidig mange teenagegraviditeter, hvoraf mange skyldes bandepres og til dels deciderede voldtægter. Beboerne i Oasis de Villa viser stort engagement i at løse problemerne med vold men har ikke vidst, hvad de skulle stille op. De færreste har kendt til de hjælpeinstanser, der rent faktisk er og mistilliden til systemet er stor; politiet dukker for eksempel sjældent op, hvis de bliver tilkaldt til dette område, og de sociale myndigheder står i stor udstrækning på sidelinjen. Endelig er det de færreste ramte kvinder, der har ressourcerne og uafhængighed nok til at opsøge hjælpen.

Den lokale løsning – Cepromup i Lima

Cepromup har igennem mange år været en aktiv aktør i det sydlige Lima i forhold til at skabe bedre forhold i området og har på den måde fået skabt gode relationer til store dele af områdets beboere. Dette gav dem en unik mulighed for at lave netop dette projekt, som var fokuseret på aktiv inddragelse af alle områdets beboere; et antivoldeligt kvarterløft.

Livsprojekt

En typisk udfordring for beboerne er at identificere vold. Voldtægt i ægteskabet er for de fleste ikke rigtig voldtægt, og selv volden inden for ægteskabet bliver opfattet som en del af livet, trods alle de negative konsekvenser kvinderne uden videre kan sætte ord på. Projektet tog derfor direkte fat i målgruppen, og arbejdede med alle delene af hjælpen. Samtaler og bisidderrollen var vigtige i dette, men det mest virksomme instrument var Cepromups arbejde med befolkningen i grupper og deres anvendelse af metoden ”livsprojekt”.

Livsprojekt går ud på at skabe et fremtidsperspektiv for de kvinder og unge, der befinder sig midt i volden. Den går ud på at lære, hvordan man laver realistiske drømme, og hvordan man kan arbejde med sig selv for at komme videre. Den handler om at tage ansvaret for sit eget liv og bruge det netværk, som lokalområdet byder på. Projektet tilbød krisehjælp med udgangspunkt i dette, hvor empowerment var et nøgleord. Workshopsene handlede bl.a. om at opbygge selvtillid, at kunne identificere vold (eller anden krise) og søge hjælp og sidst men ikke mindst at kunne kommunikere mundtligt i konfliktsituationer.

Det virker

Denne form for krisehjælp har vist sig meget effektiv i et område, hvor forskellige sociale og kulturelle forhold hele tiden presser på i forhold til, at kvinderne ikke kan komme væk fra deres voldsudøver. Både fordi der ikke er et sted, de kan være, men også fordi det fortsat er forholdsvist belagt med tabu at være singlekvinde og have den umulige opgave at klare sig selv. Ved at bruge disse metoder, hvor indsatsen foregår i nærmiljøet og ikke kun er fokuseret på vold, men også andre aspekter af de liv, som deltagerne lever, letter det meget på åbenheden i forummet. Den åbne snak om volden og andre problemer har bevirket, at store dele af områdets beboere nu står med en indsigt, der for altid vil kunne anvendes, når naboen igen bruger vold mod sin kone – eller børn. Det er en holdningsændring, der er sket, og bliver ved med at ske – et antivoldeligt kvarterløft.

Projektet blev afsluttet i 2010, da det ikke længere er muligt at søge midler gennem Danida til Peru. I dag følger RAW med i Cepromups arbejde på sidelinjen.