Random header image... Refresh for more!

Projekt i SYDAFRIKA – CSHELP

RAW indgår i et samarbejde med Creighton Sunflower Health, Education and Life Projects (CSHELP). CSHELP hører hjemme i Creighton, en lille by i Sisonke distrikt i provinsen Kwazulu-Natal i Sydafrika. Projektet, der startede i 2011 er pt. på vej ind i anden og sidste fase og vi forventer at fortsætte samarbejdet til og med 2013.

CSHELP har base i Creighton, en lille by i et større landdistrikt med en del mindre og afsidesliggende landsbyer. Organisationen blev stiftet i 2007 af Debbie Rowe, der i dag fungerer som daglig leder og sekretær for bestyrelsen.

CSHELP blev grundlagt med henblik på at sikre mere og bedre hjælp til kvinder og børn udsat for voldtægt og anden vold. Organisationen har i sin relativt korte levetid etableret samarbejde på national og internationlat plan og modtaget en del nationale priser for deres innovative og stærke indsats.

Udover samabejdet med RAW hvor fokus er på kvinder og børns rettigheder, driver CSHELP i dag en dagpleje og et program for handicappede børn i samarbejde med en amerikansk organisation.

Projektets overordnede mål er at:

  • sikre lokal hjælp og rådgivning til fattige kvinder og børn, der har været udsat for vold eller voldtægt, samt etablere et lokalt kricecenter ved CSHELP for kvinder og børn i akut fare.
  • engagere og bevidstgøre lokale politiske, religiøse og traditonelle ledere om kvinders rettigheder og konsekvensen af at krænke disse rettigheder med særligt forkus på vold og voldtægt.
  • kapacitetsopbygge CSHELP med fokus på hensigtsmæssig projektledelse og fundraising.