Random header image... Refresh for more!

Fortalervirksomhed

Fra starten har projektet haft fokus på at advokere for kvinders rettigheder med særlig fokus på den seksualiserede vold mod kvinder og børn.

En del af indsatsen har været rettet mod de lokale skoler for at få de unge i tale om relationen mellem kønnene, herunder voldens ødelæggende konsekvenser. I første omgang fokuseredes på at få ”Life orientation”-lærere (svarende til samfundslærere) til at tage emnet op i deres undervisning. I dag tilbyder CSHELP også selv at deltage i workshops sammen med eleverne. Til det formål har projektet rekrutteret en mandlig frivillig, der går sammen med en af de kvindelige frivillige.

En anden del af indsatsen er målrettet lokale ledere; kommunale og regionale politikere, ledende embedsmænd, det lokale politi, samt religiøse og traditionelle ledere. Her gør CSHELP et stort arbejde for vedholdende at holde kontakt med, informere og involvere lokale ledende kræfter, således at organisationens arbejde accepteres og bakkes op. Ligeledes arbejdes der på at få de relevante myndigheder til selv at tage et større ansvar for at hjælpe ofrene for seksualiseret vold og forebygge flere tilfælde.