Random header image... Refresh for more!

Medlem af RAW

I RAW arbejder vi for at modvirke vold mod kvinder i alle dens former. Vores fokus er på kvinderettigheds- og antivoldsprojekter i udviklingslandene, hvor vi samarbejder med lokale organisationer, der arbejder for samme sag.

I RAW søger vi hele tiden nye medlemmer, der vil støtte vores arbejde. Medlemmer er selve grundlaget for, at RAW kan søge midler og bidrager samtidig til at give RAW den moralske opbakning, som giver os mod til at arbejde videre.

Alle kan blive medlem af RAW. Som passivt medlem forventes man ikke at bidrage med frivillig arbejdskræft, men støtter RAWs arbejde moralsk og gennem et beskedent årligt kontingent. Som medlem har man stemmeret til generalforsamlingen og modtager et årligt nyhedsbrev, så man kan følge med i de projekter, man har givet sin støtte til. RAW har også en facebook side, hvor vi jævnligt opdaterer status på projekterne.

RAW har brug for dine kontaktoplysninger for at kunne sende nyhedsbrev mm. Ønsker du at blive slettet af maillisten, skal du blot sende en email til rawnordic2006@gmail.com.